Raviteenused

Protseduur
Arsti konsultatsioon (15 min)
20 €
Põhjalik suuõõne seisundi määramine ja konsultatsioon (40 min)
50 €
Lapse psühholoogiline veenmine
20 €
Visiidile mitteilmumine (etteteatamisel 24h ei kehti)
20 €
Kahe või enama patsiendi teenindamine alla 24 tunnise etteteatamisega koefitsient
x 1,75 €